top
25.03.2023
 
   turista
  ParkSnow
Horné Pršany

erb Obec Horné Pršany patrí medzi tie menšie obce. Má len 392 obyvateľov, je však veľmi pekná. Leží v objatí hôr, na úpätí Kremnického pohoria v nadmorskej výške 635 m n/morom. Zhora hľadíme na malebné Pohronie a mnohí nám túto krásnu polohu závidia. Tvrdia, že tu máme doživotnú rekreáciu. Obec má 353 hektárové katastrálne územie.
Podľa obecnej kroniky prvá zmienka o našej obci pochádza z roku 1407 ako Persen , neskôr Persan, Prschen, Prcsany a napokon od r. 1920 ako Horné Pršany a založili ju drevorubači a uhliari, ktorí v Kremnickom pohorí pálili drevené uhlie a neskôr sa tu usadili. Podľa miestnej kroniky má meno Pršany naša obec nepochybne preto, že tu – na vŕšku – často prší. Obyvatelia obce sa neskôr začali zaoberať aj poľnohospodárstvom, pasením oviec a spracovaním dreva. V roku 1858 založil v Horných Pršanoch prvú cirkevnú evanjelickú školu veľký slovenský básnik Andrej Sládkovič, ktorý v nej aj 1 rok vyučoval. Táto pôvodne drevená škola stojí dodnes.
Boli aj Dolné Pršany, údajne časť Malachova za potokom smerom k Horným Pršanom.
Najčastejšie mená (pôvodné) v obci : Riečan, Snopko, Dobrota

V čom sú Horné Pršany výnimočné ?
Okrem krásnej panorámy z Kopaníc každého upúta pekná príroda, studničky s čistými prameňmi niekedy skryté malebnými kríkmi, horské doliny rozvoňané živicou svrčín, lúky sfarbené voňavými kvetmi a spevom vtáctva, listnaté aj ihličnaté lesy s medveďmi, ručanie parohatých jeleňov z blízkych lesov, alebo chránená prírodná pamiatka Kremenia s jaskyňou.

Jaskyňa
jaskyna

V obci máme tiež zvonicu, v ktorej sa nachádza naša najstaršia kultúrna pamiatka, a to zvon z r. 1757.
zvon

V lokalite Klin nájdete studničku a pod ňou plochú skalu s textom v runovom písme. Toto písmo nájdete aj na skale Velestúr.
tabula

V blízkom okolí sa nachádza Horná skala, Badínsky prales, Tri kríže, Velestúr, Pamätník sovietskym letcom a tur. chata Hostinec.
Z kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa v obci poriadajú, azda najznámejšie sú Fašiangy, ktoré ako jednej z mála obcí sa ešte tradične udržiavajú.

TOPlist